بعد از تولد نوزاد چه باید کرد

بعد از تولد نوزاد چه باید کرد ؟ 4 مورد

9ماه فرصت دارید تا برای نوزاد آماده شوید، چند روز یا هفته به شما فرصت داده می شود تا پس از تولد او کارهای لازم را انجام دهید. در حالی که شما از هفته‌ها قبل برای ورود او آماده شده بودید، اکنون که او اینجاست، در حال تلاش برای انجام کارها هستید.

به خواندن ادامه دهید