نمایش یک نتیجه

جغجغه BABY CONCERT مجموعه 8 عددی

128.000 تومان

جغجغه Baby Concert

جغجغه BABY CONCERT مجموعه 8 عددی پس از تولد، کودک علاقه به فعالیت های عضلانی، لگدزدن، برگشتن، غلتیدن، تکان دادن دست ها و سایر حرکات شناخته بدنی دارد. در یک ماهگی جغجغه را لمس نموده و زود می اندازد. در ۵/۲ ماهگی می تواند جغجغه را تکان دهد و یکی از سرگرمی های او بیرون آوردن صداهای مختلف از جغجغه و حنجره است. از حدود ۲ یا ۳ ماهگی بازی اکتشافی که به صورت بازی با انگشتان است آغاز می شود. از ۱ تا ۴ ماهگی صدا و رنگ را کشف می کند . در ۵ تا ۷ ماهگی علاقه شدیدی به حرکت دادن وسایل بر روی سطوح را دارد.