نمایش دادن همه 3 نتیجه

صندلی خودرو دلیجان مدل Airtech کد 103

1.400.000 تومان

صندلی خودرو دلیجان مدل ایرتچ

صندلی خودرو دلیجان مدل Airtech کد 103 وسیله است که از سوی متخصصان پیشنهاد شده است. این پیشنهاد به قدری پررنگ است که بعضی از کشور ها استفاده از صندلی خودرو را اجباری کرده اند. صندلی خودرو دلیجان مدل Airtech کد 103  برای هر کودک ایرانی با لاین وضع رانندگی در ایران یک نیاز اساسی می باشد.

صندلی خودرو دلیجان مدل Elite Plus کد 100

945.000 تومان

صندلی ماشین الیت نیو پلاس

صندلی خودرو دلیجان مدل Elite Plus کد 100 وسیله است که از سوی متخصصان پیشنهاد شده است. این پیشنهاد به قدری پررنگ است که بعضی از کشور ها استفاده از صندلی خودرو را اجباری کرده اند. صندلی خودرو دلیجان مدل Elite Plus کد 100  دلیجان دارای گارد محافظ جهت ایمنی بیشتر است این صندلی خودرو با وجود کمربند ایمنی پنج نقطه ای از گاردی بهره میبرد که به صورت تاشو جلوی کودک قرار گرفته و ضریب ایمنی را افزایش میدهد. استفاده برای هر کودک ایرانی با لاین وضع رانندگی در ایران یک نیاز اساسی می باشد.

صندلی خودرو دلیجان مدل الیت نیو کد 101

1.090.000 تومان

صندلی ماشین الیت نیو new

صندلی خودرو دلیجان مدل الیت نیو کد 101 وسیله است که از سوی متخصصان پیشنهاد شده است. این پیشنهاد به قدری پررنگ است که بعضی از کشور ها استفاده از صندلی خودرو را اجباری کرده اند. صندلی خودرو دلیجان مدل الیت نیو کد 101  دلیجان دارای گارد محافظ جهت ایمنی بیشتر است این صندلی خودرو با وجود کمربند ایمنی پنج نقطه ای از گاردی بهره میبرد که به صورت تاشو جلوی کودک قرار گرفته و ضریب ایمنی را افزایش میدهد. استفاده برای هر کودک ایرانی با لاین وضع رانندگی در ایران یک نیاز اساسی می باشد.